Kvalitet i skolepraktikken
Minimize
Kvalitet i skolepraktikken kan omhandle mange ting: Fx klare administrative procedurer, et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og et aktivt praktikpladsopsøgende arbejde.

Ikke mindst omhandler kvaliteten også, at eleverne opnår en progression i deres faglige læring og i deres personlige udvikling, mens de er i skolepraktikken - uanset om skolepraktikken foregår i skolens rammer eller forlagt i en virksomhed.

I dette projekt udvikles en evalueringsmetode, der skal understøtte instruktørens arbejde med netop elevens faglige læring og personlige udvikling. 
Her er der ikke specifikt fokus på EMMA-kriterierne, selvom evaluering af læring hænger tæt sammen med EMMA-kriteriet "egnethed".
 Hvorfor er der fokus på kvalitet?
Minimize

Skolepraktikken anses ofte stadig som en uønsket nødløsning, selvom der findes flere og flere eksempler på professionelle ordninger i et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Det er vigtigt at forsyne brancherne med faglært arbejdskraft og at sikre, at Danmark kan præstere et tilstrækkeligt antal fagfolk - uanset om de er uddannet i ordinær praktik eller i skolepraktik. Formanden for Danske Erhvervsskoler Peter Amstrup skønner, at der vil mangle ca. 45.000 faglærte i 2020, imens ca. 90.000 ufaglærte vil stå uden de rette kompetencer. 

For at forebygge denne mangel, skal der arbejdes med kvaliteten i SKP! Instruktøren skal kunne formidle klart om, hvad eleverne skal lære og afdække elevernes niveau i den faglige såvel som personlige udvikling.

Undersøgelser har indtil videre vist, at mange elever endnu savner meningsfulde arbejdsopgaver i SKP. Desuden kan det være svært for eleverne at finde ud, hvilket niveau man ligger på, imens instruktørerne mangler værktøjer til at tage samtaler om elevernes personlige og sociale kompetencer.

I denne kontekst har Undervisningsministeriet iværksat flere initiativer, blandt andet udvikling af en evalueringsmetode for elevers læring i SKP. Metoden vil danne grundlag for samtaler mellem elev og instruktør.
Det er denne opgave, dette projekt vil løse!

 Hjemmesiden fungerer bedst...
Minimize
Vi har lydklip på nogle af siderne, som desværre generer, når man bruger browseren Firefox. Brug derfor helst Explorer. Vi beklager og forsøger at løse dette!
 Nyt publiceret
Minimize
22. dec. 2010: Evalueringsmodel for elevers udvikling i SKP er netop udgivet, efter en række testforløb på 4 skoler. Klik her for beskrivelse og download!