Når skolepraktikken foregår på skolen
Minimize

Skolerne organiserer skolepraktikken meget forskelligt, og der kan også bestå forskel de enkelte uddannelser imellem på den enkelte skole.

Uanset, så skal SKP-instruktøren finde ud af, hvad eleverne skal foretage sig, mens de er i SKP på skolen. Det kan enten være arbejds- og læringsopgaver, som eleven løser for skoleinterne kunder eller for kunder der kommer udefra. Opgaverne kan være organiseret på en langsigtet måde eller efter forefaldende kriterier. Læs mere her.

Instruktørens rolle og kompetencer er krævende. På den ene side skal instruktøren svare til at være en arbejdsgiver, på den anden side indgår instruktøren i en skolesammenhæng. Ydermere er instruktørens ansættelse stærkt afhængig af skolepraktikkens udbud og skolens strategi for håndtering af skolepraktik. Læs mere her.

Klik her for at læse om skolepraktikken i virksomhedsforlagt undervisning.