Instruktørens kompetencer
Minimize

Interview med fem instruktører fra fem skoler med fem forskellige uddannelser peger samstemmende på, at en instruktør skal kunne manøvrere med følgende kompetencer:

  • At differentiere ift. forskellige elevtyper med forskellige forcer og udfordringer
  • At håndtere en interaktion med eleven, der indimellem går hinsides den profesisonelle kontekst
  • At praktisere en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
  • At planlægge opgaver og eventuelt en helhed for alle opgaver
  • At facilitere elevernes indbyrdes sidemandsoplæring
  • At motivere
  • At inddrage coachingprincipper
  • At tolke og omsætte EMMA-kriterierne
  • At bedømme og evaluere elevens udvikling og give feedback

Derudover afdækkede observationer af SKP-instruktører i praksis, at man også skal kunne forstå og håndtere forskellige ungdomskulturer, at kunne rådgive virksomheden med specifikt kendskab til eleven i baghovedet og at kunne håndtere konflikter konstruktivt.

 Instruktørens rolle og position på skolen
Minimize
Skisme: At save den gren over, man sidder på

Samspil med grund- og hovedforløb

Andre roller på skolen: Evt. faglærer, koordinator, etc.