Når skolepraktikken foregår i virksomheden
Minimize
(Kort om reglen) Læs mere her.
Opgaver i virksomheden.
Kontakten til virksomheden.
Opfølgning.

Uanset, om SKP foregår på skolen eller i virksomhedsforlagt undervisning, så gælder uddannelsens praktikmål som mål for elevens læring.