Minimize
 Praktikmål
Minimize

Skolepraktikken er en form for praktik og skal derfor foregå ifølge elevens praktikmål.

Praktikmålene findes i den enkelte uddannelses "Uddannelsesordning". Hver af de 110 uddannelser (hovedforløb) er reguleret af en uddannelsesordning, som er udarbejdet og udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen.

Find uddannelsesordning via EUD-administration. Mange faglige udvalg publicerer deres praktikmål også på deres hjemmeside, i form af en uddannelsesbog eller lignende.

Udformning af praktikmålene er ret forskellig fra uddannelse til uddannelse. I nogle uddannelser er praktikmålene meget specifikke, i andre uddannelser mere overordnet formuleret.

Hver praktikperiode afsluttes med en praktikerklæring, hvor praktikmålene skal vinges af - for det meste i en eller anden niveauopdelt form.

Praktikmålene findes også i Elevplan og kan krydses af her. Der bør være overensstemmelse mellem de praktikmål, man kan downloade fra det faglige udvalgs hjemmeside, og de praktikmål der findes under samme uddannelse i Elevplan. Dog er ikke alt helt kommet helt på plads endnu, og der arbejdes både hos de faglige udvalg og hos Elevplan på at få bragt systemerne i overensstemmelse med hinanden.